کویر موتور | تبریک به جناب آقای عباسعلی رضایی

شرکت یکتاز سیکلت کویر انتخاب شایسته جناب آقای عباسعلی رضایی به عضویت در هیئت مدیره شهرک صنعتی رازی اصفهان تبریک عرض مینماید و معتقد است تجارب و نظرات راهگشای ایشان نقش موثری در بهبود و پیشرفت عرصه های پیش رو دارد.

تصویر خبری