کویر موتور | اخذ رتبه اول کیفیت خدمات پس از فروش در کل صنعت موتورسیکلت

کویر موتور موفق به اخذ رتبه اول کیفیت خدمات پس از فروش در کل صنعت موتورسیکلت کشور گردید.

این رتبه توسط موسسۀ بازرسی کیفیت و استاندارد ایران (ISQI) به این شرکت در راستای تکریم مشتریان به پاس اهتمام این شرکت به خدمات پس از فروش اعطا شده است.

تصویر خبری