کویر موتور | گزارش خبری شبکه 3 سیما از کویر موتور درباره ایمنی موتورسیکلت ها

شبکه سوم سیما در تاریخ 8 خرداد در گزارشی در خبر 22، به نقش ایمنی موتورسیکلت ها در کاهش تصادفت رانندگی پرداخت. در این گزارش، که در محل نمایشگاه مرکزی کویر انجام شد، رئیس انجمن موتورسیکلت سازان و همچنین مدیرعامل شرکت یکتاز کویر، توضیحاتی در مورد نقش تجهیزات ایمنی موتورسیکلت ها در کاهش تصادفات رانندگی پرداخته شد. 

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

kavir

تصویر خبری  شبکه 3 سیما-کلاه ایمنی